Millised on kulutused laenu saamiseks?

Enne laenu väljamakset tuleb tasuda hüpoteegi seadmise riigilõiv ja notaritasu mille määr sõltub seatava hüpoteegi suurusest. Vajadusel tasub laenuandja need kulud Teie eest ning arvestab hiljem maha väljamakstavast laenusummast.